ზოგადი ლექსიკონი

კონნიჩივა – გამარჯობა

ო ჰაიიო გოძაი მას – დილა მშვიდობისა

კონბანვა – საღამო მშვიდობისა

ო იასუმი ნასაი – ღამე მშვიდობისა

საიო ნარა – ნახვამდის

ჰაი – დიახ

იიე – არა

შიცურეი შიმას – პატიება

სუმიმასენ – ბოდიში

გომენ ნასაი – უკაცრავად

ოსოკუ ნატტე სუმიმასენ დეშიტა (ოკურეტე სუმიმასენ) – მაპატიეთ დაგვიანებისთის

შიცურეი იტაშიმას – მაპატიეთ დამნაშავე ვარ

სუმიმასენ მაშიგაიმაშიტა – მაპატიეთ შემეშალა

არიგატო გოძაი(მას)მაშიტა – მადლობა

დომო არიგატო გოძაი(მას)მაშიტა – დიდი მადლობა

ოსევა ნი ნარიმაშიტა – დიდი მადლობა ყველაფრისთვის

დო იტაშიმაშიტე – არაფრის

კოჩირა კოსო – არა, ეს თქვენ მადლობა

ვაკარიმაშტა – გასაგებია

ვაკარმიასკა (ვაკატა)? – გაიგეთ?

ვაკარიმასენ (ვაკარანაი, სუმიმასენკედო) – ვერ გავიგე, მე არ მესმის (არ ვიცი)

სანსეი დეს – თანახმა ვარ

დოძო  – უკაცრავად, გეთაყვა

ონეგაი შიმას – გეთაყვა, თუ შეიძლება

ჰაი სო დეს – შეიძლება

იკემასენ – არ შეიძლება

სორე ვა დეკიმასენ – არ შემიძლია

ქიტე კუდასაი – მოდი

იტე კუდასაი – წადი

ტადაიმა – მოვედი

ჰაიტემო იი დესკა? – შეიძლება შემოვიდე?

ჰაიტე მოიიდეს – შემოდი

ჰაი, ონეგაი შიმას – კი, შეიძლება

ო ჰაირი კუდასაი – შემოდით თუ შეიძლება

ჰაი, ჩიოტო მატტე კუდასაი – დიახ ერთი წუთი თუ შეიძლება, ცოტა ხანი მოიცადეთ

ო საკი დოუმო – მხოლოდ თქვენს შემდეგ

ო კაერი ნასაი – დავბრუნდი

გომენ კუდასაი – უკაცრავად, არის აქ ვინმე?

იკიმაშიო – წავედით

კუდასაი – ზრდილობიანი მიმართვის ფორმა

ტასკედე – მიშველეთ

იტტე – წადი

სუვატე – დაჯექი

ტატტე – ადექი

ჰაჯიმემაშიო – დავიწყოთ

ოვარიმაშიო – დავამთავროთ

იასუმიმაშიო – დავისვენოთ

ვატაში – მე

ანატა – შენ

კარე – ის (მამრ.)

კანოჯიო – ის (მდედ.)

ვატაშიტაჩი (ვარევაერე) – ჩვენ

ანატატაჩი (ანატაგატა) – თქვენ

ანო ჰიტოტაჩი – ისინი

კარერა  – ისინი (მამრ.)

კანოჯიორა – ისინი (მდედ.)

ვატაში ნო  – ჩემი

ანატა ნო – შენი

კარე ნო – მისი (მამრ.)

კანოჯიო ნო – მისი (მდედ.)

კორე – ეს

სორე – ეგ (ახლოს მოსაუბრე პირთან და არც ისე შორს მსმენელისგან)

არე – ის (შორს მოსაუბრე პირთან და მსმენელისგან

კოკო ან კოჩირა – აქ (ამ ადგილას)

სოკო ან სოჩიმა – მანდ

ასოკო ან აჩირა – იქ

დორე? – რომელი?

დოკო? – სად?

სოჩი?  – სად?

იკუცუ? – რამდენი?

იკურა? – რამდენი? (რა ღირს?)

დოჩირა? – რომელი?

დოიუ? – როგორი?

დეს – არის; ვარ

დევა არიმასენ – არ არის; არ ვარ (წერით)

ჯია არიმასენ – არ არის; არ ვარ (ზეპირ საუბარში)

0 – ძერო

1 –  იჩი

2 – ნი

3 – სან

4 – ში (იონ)

5 – გო

6 – როქუ

7 – შიჩი (ნანა)

8 – ჰაჩი

9 – ქუ

10 – ჯიუ

11 – ჯიუიჩი

12 – ჯიუნი

13 – ჯიუსან

14 – ჯიუში

15 – ჯიუგო

20 – ნიჯიუ

30 – სანჯიუ

40 – იონჯიუ

50 – გოჯიუ

60 – როქუჯიუ

70 – შიჩიჯიუ

80 – ჰაჩიჯიუ

90 – ქუჯიუ

100 – ჰიაკუ

101 – ჰიაკუიჩი

102 – ჰიაკუნი

103 – ჰიაკუსან

110 – ჰიაკუჯიუ

111 – ჰიაკუჯიუიჩი

112 – ჰიაკუჯიუნი

113 – ჰიაკუჯიუსან

120 – ჰიაკუნიჯიუ

121 – ჰიაკუნიჯიუიჩი

122 – ჰიაკუნიჯიუნი

123 – ჰიაკუნიჯიუსან

130 – ჰიაკუსანჯიუ

140 – ჰიაკუიონჯიუ

150 – ჰიაკუგოჯიუ

200 – ნიჰიაკუ

300 – სანჰიაკუ

400 – იონჰიაკუ

500 – გოჰიაკუ

1000 – ის სენ

10 000 – იჩი მან

100 000 – ჯიუ მან

1 000 000 – ჰიაკუმან

100 000 000 – იჩი ოკუ

1 000 000 000 – იჩი ჩიო

პირველი – იჩიბამმე

მეორე – ნიბამმე

მესამე – სანბამმე

მეოთხე – შიბამმე

მეხუთე – გობამმე

მეექვსე – როქუბამმე

მეშვიდე – შიჩიბამმე

მერვე – ჰაჩიბამმე

მეცხრე – ქუბამმე

მეათე – ჯიუბამმე

მეთერთმეტე – ჯიუიჩიბამმე

მეთოთხმეტე – ჯიუიონბამმე

მეჩვიდმეტე – ჯიუნანაბამმე

მეოცე – ნიჯიუბამმე

ოცდამეათე – სანჯიუბამმე

ორმაცდამეათე – გოჯიუბამმე

მეასე – ჰიაკუბამმე

გაზაფხული  – ჰარუ

ზაფხული – ნაცუ

შემოდგომა – აკი

ზამთარი – ფუიუ

ორშაბათი – გეცუ იობი

სამშაბათი – კაი ობი

ოთხშაბათი – სუი იობი

ხუთშაბათი  – მოკუ იობი

პარასკევი – კინ იობი

შაბათი – დო იობი

კვირა – ნიჩი იობი

იანვარი – იჩიგაცუ (შიოგაცუ)

თებერვალი – ნიგაცუ

მარტი – სანგაცუ

აპრილი – შიგაცუ (იონგაცუ)

მაისი – გოგაცუ

ივნისი – როქუგაცუ

ივლისი – შიჩიგაცუ (ნანაგაცუ)

აგვისტო – ჰაჩიგაცუ

სექტემბერი – ქუგაცუ

ოქტომბერი – ჯიუგაცუ

ნოემბერი – ჯიუიჩიგაცუ

დეკემბერი – ჯიუნიგაცუ

Comments are closed.